Nasze filmy na YouTube

Kontakt

  • 25-002 Kielce
    ul. Henryka Sienkiewicza 65
  • tel. +48 796 548 507
  • fax.
  • E-mail: kontakt@siew.org.pl

Wspieramy rozwój sadownictwa i ogrodnictwa na Wołyniu

07.03.2018

Nowy projekt SIEW w ramach programu Polska Pomoc 2018.

Staraniem Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód oraz polskich i ukraińskich partnerów (Wołyńska Obwodowoa Organizacja Społeczna Fundacja Rozwoju Lokalnego, ośrodki doradztwa rolniczego) w 2018 roku powstanie Zachodnioukraińska Kooperatywa Ogrodniczo - Sadownicza.
Wszystko to przy wsparciu programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Cieszymy się, że po raz kolejny nasz projekt zyskał uznanie w konkursie Polska Pomoc.
Warto dodać, iż planowane z naszymi partnerami działania są efektem udanego zeszłorocznego projektu mającego na celu aktywizację ukraińskich rolników na Wołyniu przy udziale polskich ekspertów i producentów owoców, warzyw i sadzonek. Wszystko to było to możliwe dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Celem tegoocznego projektu jest rozwój przedsiębiorczości ludności wiejskiej Wołynia w zakresie sadownictwa i ogrodnictwa poprzez powstanie pierwszej w zachodniej Ukrainie Kooperatywy Ogrodniczo - Sadowniczej opartej o nowoczesne polskie standardy jakości produkcji i zarządzania.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez transfer najlepszych praktyk z woj. świętokrzyskiego, lubelskiego i utworzenie modelowych gospodarstw z uprawą malin.

Co zaplanowaliśmy w 2018 roku?

  • utworzenie na Wołyniu modelowych plantacji eko-maliny w wybranych miejscach przy wsparciu polskich ekspertów i nowych technologii
  • włączenie do Kooperatywy zjednoczone terytorialne gromady tj. nowe struktury ukraińskiego samorządu lokalnego
  • podpisanie długoterminowych kontraktów z polskimi przetwórniami owoców i producentami sadzonek.

Finałem działań będzie powstanie Zachodnioukraińskiej Kooperatywy Ogrodniczo - Sadowniczej zrzeszającej lokalnych producentów owoców i warzyw na Wołyniu.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Krzysztof Kalita - koordynator projektu

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych