Nasze filmy na YouTube

Kontakt

  • 25-002 Kielce
    ul. Henryka Sienkiewicza 65
  • tel. +48 796 548 507
  • fax.
  • E-mail: kontakt@siew.org.pl

Zbieramy książki dla bibliotek na Ukrainie

25.02.2016

W akcji pomagają świętokrzyskie szkoły i biblioteki.

Od grudnia Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód we współpracy z kilkoma świętokrzyskimi bibliotekami i szkołami prowadzi akcję zbiórki książek pod hasłem: "Książka polska dla Polonii i Polaków na Ukrainie".

Akcja jest inicjatywą dr Agnieszki Miernik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zbiórkę prowadzimy bezterminowo i zapraszamy do współpracy wszystkie osoby i instytucje chcące przekazać książki dla Polonii i Polaków mieszkających na Ukrainie.

Naszymi partnerami ze Wschodu są tradycyjnie już:

  • Ukraińsko - Polskie Centrum Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego
  • Winnicki Kulturalno - Oświatowy Związek Polaków
  • Stowarzyszenie "Kresowiacy" w Winnicy.

Te organizacje zadeklarowały chęć przyjęcia książek, które następnie zostaną przekazane lokalnym bibliotekom i organizacjom skupiającym Polonię i Polaków na ukraińskim Podolu.

Główny cel zbiórki to promowanie Polski i nauki języka polskiego poprzez środowiska Polonii i Polaków na Ukrainie.

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód jako lider projektu bezpłatnie odbiera i przewozi książki na Ukrainę własnym środkiem transportu.

Wszystkie osoby i instutucje chętne przekazać książki i podręczniki zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 796548507 oraz e-mail: kontakt@siew.org.pl

W ostatnich dniach książki przekazała Szkoła filialna we Włoszczowicach (zdjęcia poniżej).

Bardzo dziękujemy za wsparcie naszej akcji!

Galeria zdjęć

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych