Our films on Youtube

Facebook

 • 25-002 Kielce
  ul. Henryka Sienkiewicza 65
 • tel: +48 796 548 507
 • fax.
 • E-mail: kontakt@siew.org.pl

Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa

05.06.2017

Inicjatywa nowego projektu!

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód wraz z polskimi i ukraińskimi partnerami planuje w okresie od 1 marca do 30 listopada 2018 roku zrealizować projekt pn. „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa”.

Polska i Ukraina

Długofalowym celem projektu jest promocja Polski i rozwój polsko-ukraińskiej współpracy na rzecz otwartego dialogu, poznania i zrozumienia historii w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego i historycznego dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Celami bezpośrednimi postawionymi przed projektem są:

 • umocnienie pozytywnego wizerunku Polski, jako bliskiego sąsiada Ukrainy inicjującego dialog i dostrzegającego najcenniejsze wartości we wspólnej historii
 • promocja i upamiętnienie 100 miejsc na Ukrainie zw. z polsko - ukraińskim dziedzictwem historycznym i kulturowym poprzez powstanie innowacyjnego cyklu filmów z wykorzystaniem dronów i komentarzem polskich i ukraińskich ekspertów
 • zainteresowanie i zaangażowanie młodzieży dialogiem nt. wspólnego dziedzictwa historycznego poprzez nagranie cyklu amatorskich reportaży przez ukraińskich i polskich studentów
 • promocję Polski i historycznego dziedzictwa na szeroką skalę w Internecie, portalach społecznościowych i ukraińskiej telewizji i wywołanie aktywnej dyskusji Ukraińców i Polaków w kierunku tego co nas łączy.

Polska i Ukraina

Realizację projektu uzasadnia obecna skomplikowana i pełna wyzwań sytuacja międzynarodowa oraz dynamicznie zmieniające się relacje polsko - ukraińskie.
Współczesna Ukraina to dziś strategiczny sąsiad Polski. Jednakże dawniej sąsiedztwo to było bliższe i składało się na wspólne dzieje unikalnego wielokulturowego sojuszu jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów. Na obszarach naszych krajów do dziś można dostrzec pozostałe po czasach Rzeczypospolitej znaczące wspólne dziedzictwo historyczne.
Dziedzictwo, które na nowo odkryte, poznane i zrozumiane może stać się źródłem nowych idei na rzecz integracji i dialogu narodów i społeczeństw - tak bardzo potrzebnego w dynamicznie zmieniającej się sytuacji w Europie i na Świecie.

Polska i Ukraina

Będzie to inicjatywa skupiająca wiele środowisk i promująca historyczne dziedzictwo Polski i Ukrainy z wykorzystaniem nowoczesnych środków masowego przekazu, w tym filmu, Internetu. To przede wszystkim wychodząca od Polski przyjazna inicjatywa angażująca młode pokolenia oraz ekspertów do aktywnej dyskusji nt. tego co ze wspólnej historii może łączyć nasze narody.

Warto dodać, iż cykl filmów powstanie przy wykorzystaniu dronów. Dzięki temu powstanie unikalne archiwum rejestrujące stan zachowania polsko - ukraińskiego dziedzictwa historycznego na Ukrainie.

Polska i Ukraina
Projekt będzie realizowany pod kierownictwem Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód we współpracy z ukraińskimi partnerami tj.:

 • Winnickim Regionalnym Centrum Informacji "Kreatyw"
 • Winnickim stowarzyszeniem historycznym
 • LLC Ukrainian Communication Group.

W Polsce partnerstwo zadeklarowali:

 • Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 • Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach (oddział Muzeum Narodowego).

Do projektu zaproszono grono polskich i ukraińskich ekspertów w tym historyków, publicystów, dziennikarzy, działaczy organizacji pozarządowych, grupy rekonstrukcji historycznych oraz specjalistów ds. organizacji profesjonalnych kampanii promocyjnych w TV i Internecie.
Dodatkowo profesjonalnego technicznego wsparcia w nagraniach udzielą eksperci z Agencji marketingowej LLC Ukrainian Communication Group (rekomendowani do współpracy przez WPHI Ambasady RP w Kijowie).
Przewidziano zaangażowanie w bezpośrednie działania młodych Polaków i Ukraińców oraz szeroko pojętą dyskusję społeczną przy wykorzystaniu nowoczesnych środków masowego przekazu.

Polska i Ukraina

Efektem działań podjętych przez ww. osoby, organizacje i instytucje będzie:

 • powstanie cyklu filmów (wraz z komentarzem ekspertów) promujących i upamiętniających 100 miejsc na Ukrainie zw. z polsko - ukraińskim dziedzictwem historycznym,
 • zorganizowanie wyprawy "śladami wspólnej historii" grupy studentów z Polski i Ukrainy i nagranie przez nich cyklu reportaży i sond ulicznych obrazujących współczesne spojrzenie i wiedzę ukraińskiego społeczeństwa nt. naszego wspólnego historycznego dziedzictwa
 • kampania promocyjna w telewizji i Internecie przy wykorzystaniu portali społecznościowych
 • i in.

Podsumowaniem projektu będzie międzynarodowa konferencja pod hasłem „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa”, która zostanie zorganizowana we Lwowie.

Symbolicznie dzięki podjętym działaniom powstanie 100 filmów promujących Polskę w stulecie odzyskania Nieodległości.

Zapraszamy do współpracy osoby i organizacje zainteresowane tematyką ww. projektu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Integracja Europa - Wschód: kontakt@siew.org.pl

Autor: Krzysztof Kalita

Fotografie i grafiki: LLC Ukrainian Communication Group.

Up
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych